الأربعاء، 21 ديسمبر 2011

Current Moon Phase Widget - Alhabib Islamic Calendar Service

Current Moon Phase Widget - Alhabib Islamic Calendar Service

Masalah Pengajaran dan Pembelajaran

MASALAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH

Pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah selalunya akan diselubungi dengan masalah-masalah yang akhirnya mengundang kepada kegagalan untuk mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang diinginkan. Antara masalah-masalah pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah adalah seperti berikut:
i) Terdapat murid yang masih belum menguasai kemahiran 3M (membaca, menulis dan mengira).
ii) Murid kurang motivasi untuk belajar dan sering ponteng.
iii) Isi pelajaran yang diajarkan kepada murid terhad mengikut silibus yang disediakan.
iv) Murid tidak dapat memahami konsep asas atau takrif sesuatu istilah.
v) Kekangan masa guru untuk menyedia dan menyemak latihan kepada murid.